family-929184_960_720

At opdrage børn

Ligesom familien i sig selv har ændret form i mange retninger, er selve børneopdragelsen også en dynamisk størrelse, som tager form og farve af sin samtid. Hvor børnene engang kun skulle ses, men ikke høres og kæft, trit og retning var den eneste vej, har børnenes rolle og status ændret sig radikalt i nyere tid. Det går op og ned med tendenserne inden for børneopdragelse, og mængden af disciplin og regler ligeså, men man kan i store træk se en forskel i den opmærksomhed, som er på barnets individuelle udvikling og råderum. Barnet har fået en mere prominent plads i familien, og hverdagen struktureres dermed ofte efter barnets behov, hvor det tidligere har været omvendt.

Alle børn skal nu en gang stadig lære noget, opføre sig ordentligt og kunne indgå i større fællesskaber, og de områder kræver opdragelse, som forældrene må stå for. Der skal sætfamily-929184_960_720tes grænser, som man ikke nødvendigvis har lyst til at holde på, og holdes øje med mange ting hele tiden for at være sikker på, at indsatsen bærer frugt. Børnene tester grænserne for stort set alt, og opdragelse består dermed ofte i at stå fast, holde på det sagte og vise en god og sikker vej, selvom man inderst inde er usikker på, om man nu altid gør det rigtige.

Teknologi

I det moderne samfund er man i forbindelse med børneopdragelse også oppe imod en stor del teknologi i hverdagen, hvor man hele tiden skal afveje, hvad der er godt og skidt for barnet at bruge sin tid på. I den forbindelse kan det også spille en rolle, hvad barnets kammerater har og gør til daglig, så der er nok at se til, og det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af den tid, som man lever i. Man opdrager børn for at de skal blive både gode børn og gode voksne, og det er en konstant udfordring at finde ud af, hvad der vil gavne på både kort og lang sigt, men en del af opgaven.