download (2)

At være barn

I dialogen om nye og traditionelle familieformer, tales der meget om forældrenes valg og variationer, men man kan ligeledes belyse selve barnet lidt. Tiden som et barn er jo en ganske anden end den var for bare tyve år siden på mange områder, mens der sikkert er lige så mange facetter af det tidlige liv, som altid vil være det samme, hvilket for eksempel kan være trangen til at lege.

Før og nu

Alle børn leger og vokser, lærer og fejler, men måderne hvorpå de gør det skifter hele tiden. De både leger og lærer ved hjælp af teknologi, og nogle har endda et meget socialt liv via teknologi, fremfor i den virkelige verden, hvilket må siges at være en radikal ændring fra tidligere tider. De lever i en anderledes, sammensat verden, men er samtidig børn, som bare har brug for omsorg og opmærksomhdownload (2)ed. Der er medier og muligheder at tage stilling til, men de skal stadig have tryghed.

Forskelle og ligheder

Der bliver født omkring 4,7 børn i sekundet på verdensplan, alle med forskellige livsvilkår og muligheder og med vidt forskelligt udseende og individuelle tanker. De skal formentlig også opdrages forskelligt, nogle måske slet ikke og nogle alt for meget, men barndommen skal stadig gennem nogle faser, som er de samme for alle. De skal kunne løfte hovedet, kravle og gå. De skal tale og lytte, lære og forstå, og det har de alle tilfælles. Om det så i det konkrete er nemt eller svært, varmt eller koldt, surt eller sjovt varierer meget, men forældre og børn har i store træk de samme milepæle at holde fast i sammen.

Det er ikke til at sige, hvad der er den bedste barndom, men mange vil nok lægge vægt på tryghed og omsorg som nogle af hovedelementerne i en god opvækst. Alle har været børn en gang, og ved, hvad man selv fik mest ud af.