young-family-sitting-871294932936IpK

At være far

Faderrollen har undergået mange forvandlinger over de sidste hundrede år, og selvom de fleste stadig lever i traditionelle kernefamilier, er selve opgaven under alle omstændigheder blevet en anden for mange. Fædre forventes og ønsker ofte at tage større del i barnets opvækst. Barsel til mænd bliver mere og mere udbredt, og homoseksuelle par vælger i stigende grad at adoptere, i lande hvor det er lovligt young-family-sitting-871294932936IpKat få en rugemor eller indgå i såkaldte “regnbuefamilier”, hvor de deler større eller mindre dele af livet med en kvinde, som kan give parret et barn, hvis opvækst de så kan være fælles om. Det kan være en længsel og et ønske helt på lige fod med kvindens biologiske ur, og der kommer hele tiden nye måder at indgå i en familierelation på, hvilket også mændene drager nytte af.

Den strenge far

Faderen er historisk blevet betragtet som opdrageren og således den bestemte og bestemmende part i forholdet, som sørgede for disciplin og regler. Det er selvsagt stadig tilfældet i mange familier, ligesom det omvendte kan være tilfældet, men mandens del i omsorgen for barnet vokser stadig i store dele af verden. Fædrene deltager, opdrager og løfter en del af ansvaret, som de ikke har gjort tidligere, og deres tilstedeværelse og støtte ved selve fødslen er også blevet en helt almindelig ting.

Den lille forskel

Der er en naturlig og uforanderlig forskel på mandens og kvindens formåen i forbindelse med graviditet og fødsel, og den forskel ønsker mange mænd at minimere, ved at tage aktivt del i barnets liv fra starten og knytte det bånd, som ellers har været moderens alene. Det skal dertil siges, at mænd også er blevet mere åbne om den biologiske trang til at blive og være far, hvilket er med til at udligne nogle af de traditionelle kløfter i parforholdet og familien, samt med til at åbne flere muligheder for mænd, som vil stifte familie uden nødvendigvis at have en partner.