family-1350745_960_720

At være mor

På den biologiske side af familiens eksistens, spiller moderen selvsagt en afgørende rolle, da hun bærer og føder barnet. Kvinder har dermed også flere muligheder for at starte en familie alene, da de selv sætter barnet i verden, men ender ikke nødvendigvis sådan frivilligt, og det at kunne er ikke nødvendigvis det samme, som at ville eller have lyst til at blive mor. Det er en stor opgave, som kræver mange kræfter både fysisk og mentalt, men også en unik position, som giver mulighed for et tæt bånd med det lille barn. Bånd, som hvis det plejes, er nærmest ubrydeligt og varer hele livet, og som både mor og barn får meget ud af. Moderen betragtes ofte som den mest omsorgsfulde, på grund af netop det bånd, som dannes i barnets første tid på Jorden, og man bruger derfor ofte ordet “moderlig” om et særligt kærligt eller omsorgsfuldt menneske.

En mor er mange ting

family-1350745_960_720Det at være mor er dog mange ting, og de findes i lige så mange afskygninger og typer, som der findes individer, men trangen til at blive mor må dog alligevel siges at dukke op før eller siden hos mange kvinder. Kvinderne vil give liv videre, drage omsorg for nogen og skabe sig en familie. De vil dertil ofte også have den unikke oplevelse, som kun er kvinden forundt, nemlig det at være gravid og mærke livet vokse i maven. Det er en særegen og til tider meget besværlig oplevelse, der for en stor del er drevet frem af en grundlæggende biologisk trang, der kan vise sig yderst svær at ignorere.
Hvilken slags mor, som den enkelte kvinde så vil være, og hvilken familieform de skal indgå i, kan være meget forskelligt, og farves af både arv, miljø, seksualitet og generelle omstændigheder, og stadig flere uafhængige kvinder går frivilligt ind i moderskabet uden en partner. Det er på mange måder blevet lettere og mere acceptabelt at være alenemor, men opgaven forbliver stor, såvel som fantastisk, for de fleste.