15558009181_15c88cdba3_b

Om foreningen mor og far

Velkommen

Her kan man finde artikler om familielivets mange sider, og alle de måder en moderne familie kan været opbygget på. I et moderne samfund er der nærmest ingen grænser for, hvordan en familie kan se ud, og der kan være mange overvejelser og spørgsmål, der kan opstå undervejs. På denne side vil det forsøges at belyse nogle af dem, tale om familielivets mange aspekter, og i det hele taget fokusere på det, som kan fylde noget i ens bevidsthed, når man vil have eller har fået en familie.

Hvorfor?

Man har lavet denne side af ren interesse og engagement i familielivet og dets mange aspekter. Det ligger derfor forfatteren på sinde at gøre alle spørgsmål mulige og legitime, samt finde og give information videre om noget, der optager de fleste mennesker.

Hvad skal man tale om?

På foreningenmorgfar.dk vil man prøve at komme rundt om emner som f.eks.:

  • Moderrollen
  • Faderrollen
  • En eller to forældre?
  • De mange alternativer til “den normale familie”
  • Livet med børn
  • Barnets opfattelse af familien
  • Børneopdragelse

Der er masser at tage fat på, og man vil blot forsøge at tilvejebringe information om de for15558009181_15c88cdba3_bskellige emner, hvorefter det er op til læseren selv at tænke og debattere videre på livet løs. Forfatteren håber, at man vil finde lidt brugbart stof, og dermed føre dialogen ud i stuerne, hvor den hører hjemme. Familie har betydning for alle mennesker, men den er langt fra den samme konstellation hos alle, og derfor ser familier også forskellige ud, og fungerer og lever på hver deres måde.